Spring til indhold

Ansøg om støtte

MPO’s støtteordning

MPO modtager på musikproducenternes vegne en andel af det kollektive vederlag, der udbetales som kompensation for lovlig privatkopiering. En tredjedel af dette vederlag skal benyttes til at støtte formål, der er fælles for ophavshaverne – i MPO’s tilfælde – musikproducenterne. Denne andel betegnes som kollektive vederlag og fordeles via ansøgninger (jf. nedenfor) og via en pulje, som er allokeret til bredt sigtende almennyttige projekter og initiativer, som er til gavn for musikselskaberne generelt.

Det er muligt at søge om støtte til følgende områder:

– Produktion af musik
– Udbredelse af indspillet musik uden for Danmark
– Messedeltagelse
– Andre projekter

Oftest stillede spørgsmål

Alle producenter og distributører, der producerer eller har eneret til at distribuere indspillet musik i Danmark, kan søge om støtte.

MPO’s underudvalg behandler ansøgninger halvårligt. Deadline for ansøgninger er henholdsvis den 31. januar og 31. oktober, hvorefter sekretariatet og et bestyrelsesudvalg vil læse alle ansøgninger igennem, inden bestyrelsen træffer beslutning om uddeling af støttemidler.

Såfremt der indsendes mere end én ansøgning til produktionsstøtte pr. producent pr. ansøgningsrunde, kan underudvalget, ud fra en samlet vurdering af de indkomne ansøgninger, beslutte, at der kun gives helt eller delvist tilsagn til én af ansøgerens ansøgninger. Såfremt ansøger indsender flere ansøgninger, skal ansøger i ansøgningsformularens kommentarfelt angive prioritetsstillingen mellem ansøgningerne

Bemærk venligst, at der i messe-kategorien kun kan indgives op til tre ansøgninger om året per selskab.

Se oversigt over tidligere tildelte ansøgninger her.

Læs mere om kriterier og krav til ansøgninger om støtte her.

Ansøg

Ansøgningsperioden er nu afsluttet. Næste runde åbner den 1. september 2024.

Dokumentation

Dokumentation af udgifter

Har du modtaget støttemidler fra MPO, er det et krav, du kan dokumentere, at udgiften er afholdt.
Du skal uploade dokumentationen for de afholdte udgifter via formularen. Dokumentationen skal samles i ét dokument med et overblik over de afholdte udgifter og kopier af bilag.
Dokumentationen skal som udgangspunkt fremsendes senest tre måneder efter projektets afslutning / arrangementets afholdelse men varierer afhængig af støtteområde. Se de konkrete tidsfrister og krav i kriterierne ovenfor.