Spring til indhold

Unclaimed Repertoire

MPO har fordelt størsteparten af rettighedsmidlerne fra tidligere år. Fordelingerne er blandt andet sket på baggrund af forskellige musik- og musikvideorapporter (DR, TV 2, Uptown, VH1, streaming). Rapporterne indeholder et mindre repertoire, hvor MPO endnu ikke har været i stand til at identificere rettighedshaverne, og dermed ikke har kunnet udbetale rettighedsmidlerne forbundet med dette forbrug.

MPO gør opmærksom på, at rapporterne tilgængelige på mit.MPO er bearbejdet. Bearbejdelsen er foretaget for så vidt muligt at rense listerne for rettighedsfri musik, tv-stationers egne udgivelser, ubrugelig data mv. Frasorteret data kan rekvireres ved henvendelse til MPO.

Alle musikproducenter opfordres til at gennemgå listerne med unclaimed repertoire. Rapporterne kan tilgås via MPO’s claimsystem mit.MPO. Læs mere om hvordan du får adgang under siden Medlemmer.

Oftest stillede spørgsmål

Er du endnu ikke medlem eller registeret rettighedshaver hos MPO, skal du først ansøge om medlemskab eller rettighedshaver-login. Når din ansøgning er godkendt, kan du logge ind i mit.MPO og claime dine rettigheder. Læs mere om dette her.

Vi gør opmærksom på, at MPO ifølge lov om kollektiv forvaltning af ophavsret ikke fordeler vederlag til rettighedshavere, når der er gået 3 år fra udgangen af det regnskabsår, hvori det pågældende vederlag blev opkrævet. MPO gør dog alle nødvendige foranstaltninger for at identificere og lokalisere rettighedshaverne, men når dette ikke er muligt, klassificeres vederlagene som ufordelbare midler.

En andel af de Copydanmidler, som MPO udlodder, fordeles på baggrund af Gramex’ radiospilletidsopgørelser. I MPO har vi imidlertid kun adgang til at indhente spilletidsopgørelser for de producenter, der er medlem af MPO. Hvis du ikke er medlem og har modtaget radiospilletidsopgørelser fra Gramex, bedes du sende os din seneste radiospilletidsopgørelse fra Gramex, så du kan få din andel af midlerne, som du er berettiget til.

Hvis to eller flere musikproducenter claimer rettigheder til samme musiknummer eller musikvideo, vil claimingen gennemgå MPO’s konfliktløsningsprocedure. MPO oplyser de berørte musikproducenter om konflikten og dennes karakter, og konflikten søges løst mellem de involverede parter. MPO kan ikke træffe en konfliktafgørelse. Igangværende konflikter fremgår på mit.MPO under ‘Dispute’.

Download unclaimed lister