Spring til indhold

Om MPO

Hvad laver MPO

MPO er musikproducenternes forvaltningsorganisation, der forvalter musikproducenternes rettigheder. Det gør vi ved at indhente vederlag på vegne af musikproducenterne og ved at sikre, at vederlagene hurtigst muligt og på de rigtige grundlag bliver udbetalt til musikproducenterne.

MPO indhenter og udbetaler vederlag til rettighedshavere baseret på MPO’s direkte aftaler med musikaftagere. MPO administrerer og udbetaler også vederlag, som vi som medlemsorganisation modtager via aftaler i Copydan om retransmission af radio- og tv-kanaler og brug af producentrettigheder i undervisning og i DR’s arkivmaterialer. Vi varetager også administrationen og fordelingen af de kollektive vederlag, der modtages som kompensation for lovlig privatkopiering. Det sker gennem en støtteordning, som alle danske musikproducenter kan søge om midler fra.

I MPO tager vi altid højde for den aktuelle virkelighed og arbejder koncentreret for at udvikle og forbedre fordelingsprincipper og systemer til behandlingen af de store mængder af data, der danner grundlag for fordeling af vederlagene. Særligt vores platform mit.MPO, hvor musikproducenter kan angive hvilket repertoire, de har rettighederne til, er med til at sikre, at MPO fordeler rettighedsmidlerne korrekt, effektivt og transparent.

MPO er godkendt af Kulturministeriet i henhold til ophavsretslovens § 50, stk. 4, jf. § 50, stk. 2.

Anden brug af musik

Musik i radio

Radiostationer der gerne vil udsende musik, skal lave en aftale med de udøvende kunstneres og musikproducenternes fællesorganisation Gramex.

Musik i TV-produktioner

Producenter der laver indhold til TV, skal lave individuelle aftaler med musikproducenterne om brug af musik. Det gælder dog ikke for DR’s og TV 2’s egenproducerede materiale.

Musik i det offentlige rum

For at anvende musik på den lokale cafe, arbejdspladsen og offentlige steder, skal man henvende sig til Koda, der i samarbejde med Gramex indgår aftaler på vegne af musikproducenter.​

Aftaler om brug af musik

MPO arbejder aktivt med licensering. For hvis det er nemt at indgå aftaler om brug af musik, når musikken ud til flere. Det skaber værdi både for musikglade danskere, musiktjenester og producenter. Derfor afsøger MPO med licenseringsarbejdet hele tiden nye muligheder for at indgå kollektive aftaler, som giver mening for aftagerleddet og samtidig sikrer musikproducenterne retmæssig betaling for brugen af deres rettigheder.

Foruden en licenseringsaftale med MPO, vil der typisk også skulle indgås en aftale med Koda, som dækker komponisternes og sangskrivernes rettigheder til den ønskede musik.

Vores værdier

Som forvaltningsorganisation prioriterer vi at skabe gennemsigtighed i alt, hvad vi foretager os. Vi vil gerne gøre det let at forstå de pengestrømme, der flyder igennem foreningen.

Det er vigtigt for os at indgå i dialog med rettighedshavere, medlemmer og samarbejdspartnere, da vi i fællesskab skaber en stærk og effektiv forening.

Vi har fokus på effektivisering og optimering, så vi sikrer størst mulig værdi for rettighedshaverne. Vi arbejder kontinuerligt på at forbedre vores interne processer, så vi kan forvalte vores medlemmers interesser bedst.

Vi afsøger nye effektive digitale værktøjer for at øge musikproducenternes indtægtsstrømme, lette claim-processen, fremme hastigheden og nøjagtigheden i udlodninger samt for at minimere administrationsomkostningerne.

Bestyrelsen

Søren Krogh Thompson (Bestyrelsesleder)

General Manager, Playground Music

Kristoffer Rom

Grundlægger, Tambourhinoceros

Julie Findlay

Legal & Business Affairs Manager, Warner Music

Laura Littauer

Director, Sundance

Morten Ingholt

Financial Director, Universal Music

Henrik Daldorph

Direktør, Sony Music