Spring til indhold

Musikproducenternes
Forvaltningsorganisation

MPO er en non-profit medlemsorganisation, der forvalter rettigheder på vegne af musikproducenter.

MPO er musikproducenternes forvaltningsorganisation. Det er et fællesskab, hvor producenter har samlet sig for i samarbejde og på kollektiv vis at forvalte rettigheder i de tilfælde, hvor kollektiv forvaltning giver mere mening end individuelle aftaler. Vi gør det ved at opkræve vederlag på vegne af musikproducenterne. Og vi gør det ved at sikre, at vederlagene bliver fordelt hurtigt og præcist til producenterne.

MPO er en non-profit medlemsorganisation. Vi forvalter rettigheder på vegne af vores medlemmer og andre musikproducenter. Det er afgørende for os, at forvaltningen foregår med højest mulige effektivitet og transparens. Samtidig tager vi højde for den aktuelle virkelighed og arbejder koncentreret for at sikre producenternes forretningsmæssige fundament. Derfor vægter vi dialogen med producenter og aftagere af musikken højt.

For effektivt at fordele de vederlag, som MPO modtager, bearbejdes store mængder af data. MPO har derfor udviklet mit.MPO, hvor musikproducenter kan claime deres repertoire. Med mit.MPO kan MPO lave så præcise fordelinger af vederlagene som muligt, og det har stor prioritet hele tiden at forbedre systemet. MPO har derfor løbende blik for udvikling og optimering af systemet.

Mere end 190 medlemmer

Vi varetager interesserne fra både internationale selskaber
og enkeltstående producenter.

Kommende arrangementer

aug202024

Konference om musik i tv-produktioner

Tid: 13:00 - 16:00
Sted: Axel Towers, Axeltorv 2, KBH

Indtægtsområder

MPO modtager vederlag for retransmission af radio- og tv-kanaler. Retransmission er det, der sker, når radio- og tv-signaler modtages og viderefordeles i fællesantenneanlæg. MPO modtager vederlagene fra Copydan, som udgør det væsentligste indtægtsområde i MPO.

MPO modtager en række kollektive vederlag til musikproducenterne for brug af musik og musikvideoer hos broadcastere. MPO modtager vederlag, når der anvendes musikvideoer på TV samt musik på hjemmesider og andre digitale platforme, hvor brugeren selv kan vælge indhold (on demand). MPO modtager også vederlag for brug af musikrettigheder i DR’s arkivmaterialer via Copydan

Aftalelicensanmodning indgivet til Kulturministeriet (Aftale med TV 2)
MPO har indgivet en anmodning til Kulturministeriet om at blive godkendt som organisation, som kan indgå aftale med aftalelicens på et område, som er defineret i en aftale mellem MPO og TV 2. Aftalen giver i hovedtræk mulighed for:

1 – TV 2s on demand tilrådighedsstillelse af audiovisuelle produktioner med kommerciel musik/musikvideoer, samt eksemplarfremstilling, som er teknisk nødvendig herfor.
2 – TV 2s udsendelse af audiovisuelle produktioner indeholdende musikvideoer, samt eksemplarfremstilling, som er teknisk nødvendig herfor.
3 – Eksemplarfremstilling af den kommercielle musik, som er nødvendig i forbindelse med produktionen af de omfattede audiovisuelle produktioner.
4 – Anvendelse af nedklippede version af audiovisuelle produktioner samt hele kortere version på sociale medier, så længe formålet hermed er at promovere og understøtte produktioner på TV 2´s egne platforme.

Aftalen er begrænset til Danmark, inklusive Færøerne og Grønland. De rettigheder, som er omfattet af aftalen, er de rettigheder, som indehaves af musikselskaberne, herunder rettigheder, som er overdraget fra bl.a. de udøvende kunstnere gennem aftaler med musikselskaberne. Aftalen omfatter således ikke de underliggende musikværker, artwork (pladecovers) og produktions-/katalogmusik.

Mulighed for ikke at blive omfattet af aftalen
Rettighedshavere, som ikke er medlem af MPO, og som ikke ønsker at blive omfattet af aftalelicensvirkningen, kan forbeholde sig retten hertil ved henvendelse til MPO på lln@mpo.dk eller direkte til TV 2. Der er ingen formkrav ved henvendelsen. Forbehold kan tages både før og efter at en eventuel godkendelse er givet. Medlemmer af MPO kan også under visse betingelser undgå at blive omfattet af aftalen. Kontakt lln@mpo.dk, hvis du ønsker at høre mere herom.

MPO modtager på musikproducenternes vegne en andel af det kollektive vederlag, der udbetales som kompensation for lovlig privatkopiering. En tredjedel af dette vederlag fordeles via MPO’s støtteordning, hvor der to gange årligt gives støtte til forskellige aktiviteter. MPO modtager midlerne via Copydan.

MPO modtager via Copydan vederlag for brug af musik og musikvideoer i skolernes undervisningsbrug og fordeler midlerne til musikproducenterne.