MUSIKPRODUCENTERNES FORVALTNINGSORGANISATION

Hos MPO forvalter vi musikproducenters rettigheder

MPO er musikproducenternes forvaltnings-organisation. Det er et fællesskab, hvor producenter har samlet sig for i samarbejde og på kollektiv vis at forvalte rettigheder i de tilfælde, hvor kollektiv forvaltning giver mere mening end individuelle aftaler. Vi gør det ved at opkræve vederlag på vegne af musikproducenterne. Og vi gør det ved at sikre, at vederlagene bliver fordelt hurtigt og præcist til producenterne.

MPO er en non-profit medlemsorganisation. Vi forvalter rettigheder på vegne af vores medlemmer og andre musikproducenter. Det er afgørende for os, at forvaltningen foregår med højest mulige effektivitet og transparens. Samtidig tager vi højde for den aktuelle virkelighed og arbejder koncentreret for at sikre producenternes forretningsmæssige fundament. Derfor vægter vi dialogen med producenter og aftagere af musikken højt.

For effektivt at fordele de vederlag, som MPO modtager, bearbejdes store mængder af data. MPO har derfor i samarbejde med Metafire udviklet mit.mpo, hvor musikproducenter kan claime deres repertoire. Med mit.mpo kan MPO lave så præcise fordelinger af vederlagene som muligt, og det har stor prioritet hele tiden at forbedre systemet. MPO har derfor løbende blik for udvikling og optimering af systemet.

Indtægtsområder

Retransmission

MPO modtager vederlag for retransmission af radio- og tv-kanaler. Retransmission er det, der sker, når radio- og tv-signaler modtages og viderefordeles i fællesantenneanlæg. MPO modtager vederlagene fra Copydan, som udgør det væsentligste indtægtsområde i MPO.

DR og TV 2

MPO modtager en række kollektive vederlag til musikproducenterne for brug af musik og musikvideoer hos DR og TV 2. MPO modtager vederlag, når der anvendes musikvideoer på TV samt musik på hjemmesider og andre digitale platforme, hvor brugeren selv kan vælge indhold (on demand). MPO modtager også vederlag for brug af musikrettigheder i DR’s arkivmaterialer via Copydan.

Blankmedieordningen

MPO modtager på musikproducenternes vegne en andel af det kollektive vederlag, der udbetales som kompensation for lovlig privatkopiering. En tredjedel af dette vederlag fordeles via MPO’s støtteordning, hvor der to gange årligt gives støtte til forskellige aktiviteter. MPO modtager midlerne via Copydan.

Undervisning

MPO modtager via Copydan vederlag for brug af musik og musikvideoer i skolernes undervisningsbrug og fordeler midlerne til musikproducenterne.

Samarbejdspartnere

copydan logo
Tv2 logo
dk4 logo
uptown logo
dr logo
Verdens TV logo
metafire logo
VH1 logo