MUSIKPRODUCENTERNES FORVALTNINGSORGANISATION

Hos MPO forvalter vi musikproducenters rettigheder

MPO er musikproducenternes forvaltnings-organisation. Vi forvalter rettigheder ved at indgå kollektive aftaler på vegne af producenterne i de tilfælde, hvor kollektive aftaler giver mere mening end individuelle aftaler med producenterne. Vi gør det ved at opkræve vederlag på vegne af producenterne. Og vi gør det ved at sikre, at vederlagene hurtigt bliver fordelt til producenterne.

Hvis det er nemt at indgå aftaler om brug af musik, når musikken ud til flere danskere. Det skaber værdi både for musikglade danskere, musiktjenester og producenter. Derfor afsøger vi i MPO hele tiden nye muligheder for at indgå kollektive aftaler, som giver mening for aftagerleddet og samtidig styrker musikproducenternes forretningsmæssige fundament.

MPO er en non-profit medlemsorganisation, som forvalter rettigheder på vegne af vores medlemmer og andre musikproducenter. Derfor er det afgørende for os, at forvaltningen foregår med højest mulige effektivitet og transparens. Vi er overbeviste om, at vi bliver bedre til vores arbejde af at lytte. Derfor vægter vi også dialogen med både producenter og aftagere af musikken højt.

Forvaltningsområder

Kollektive midler
I MPO modtager vi på musikproducenternes vegne en andel af det kollektive vederlag, der udbetales som kompensation for lovlig privatkopiering. En tredjedel af dette vederlag fordeles via MPO’s støtteordning, hvor vi to gange årligt giver støtte til forskellige aktiviteter.
TV
For at bruge musikvideoer på TV skal man lave en aftale med musikproducenterne. I MPO indgår vi på vegne af vores medlemmer kollektive aftaler om brug og visning af musikvideoer på TV, hvorefter vi opkræver og fordeler midlerne til rettighedshaverne. Fx har vi aftaler med TV 2, DR og Copydan.
Hjemmesider
Flere og flere bruger musik og musikvideoer på hjemmesider og andre digitale platforme. I MPO indgår vi aftaler om brug af musik og musikvideoer på hjemmesider, hvor brugeren selv kan vælge indhold (on demand). Fx har vi aftaler med TV 2 og DR om musik og musikvideoer på deres hjemmesider.
B2B-streaming
I MPO indgår vi licensaftaler for streaming af musik og musikvideoer inden for en række områder – fx B2B-streaming. Dermed får streamingtjenester mulighed for at tilbyde virksomheder streaming til erhvervsbrug. MPO indgår derimod ikke aftaler for B2C-streaming, da musikproducenterne individuelt laver sådanne aftaler med streamingtjenester.

Samarbejdspartnere

copydan logo
Tv2 logo
dk4 logo
uptown logo
dr logo
Verdens TV logo
metafire logo
VH1 logo