Vi arbejder på at få vores nye hjemmeside i luften.

Musikproducenternes Forvaltningsorganisation

MPO blev stiftet i november 2015 og er en non-profit, kollektiv forvaltningsorganisation for danske musikproducenter. MPO er en medlemsforening med et sekretariat, der står for den daglige drift.

Foreningens hovedopgave er forvaltning af de danske musikproducenters fonogram- og musikvideorettigheder. Det vil sige, at MPO står for at opkræve og fordele midler til de enkelte rettighedshavere fra blandt andet Copydan, DR og TV 2.

Rettighedshavere modtager midler via MPO uanset, om de er medlem eller ej. Men det er kun medlemmer, som har indflydelse på beslutningerne i foreningen. Det er dermed kun medlemmer, der kan stille op som bestyrelseskandidater og afgive stemme på generalforsamlingen. Der er intet årligt medlemskontingent, og indtil videre er det gratis at melde sig ind i MPO.

Gældende vedtægter

Generalforsamling 2016

Ordinær generalforsamling i MPO blev afholdt den 31. august 2016 kl. 14.00 på foreningens adresse; Magstræde 10A, 1204 København K.

Download materiale fra generalforsamlingen

Sekretariatet

MPO's sekretariat holder til:
Magstræde 10A, 2., 1204 København K.

Daglig leder: Morten Bøgenskjold
Administration: Mikala Fritz

Ansøgning om andel af kollektive midler

MPO modtager på musikproducenternes vegne en andel af de kollektiv oppebårne vederlag, der udbetales som kompensation for lovlig privatkopiering. I henhold til ophavsretsloven § 39 skal en tredjedel af dette vederlag benyttes til at støtte formål, der er fælles for ophavsmændene – i MPO’s tilfælde – musikproducenterne. Denne andel betegnes som kollektive midler.

De kollektive midler og tildelingen af støtte, herunder håndtering ansøgningsproceduren, er tidligere blevet håndteret af foreningen Kopifon. Kopifon er på nuværende tidspunkt under nedlukning og modtager derfor ikke længere ansøgninger.

I MPO behandler vi nu ansøgninger om støtte. Se mere om de projekter og tiltag vi støtter, samt information om de kriterier som lægges vægt på ved tildelingen af støtte. Der udloddes som udgangspunkt midler to gange årligt og motiveret ansøgning med budget skal fremsendes senest 15. januar eller 15. juni. Ansøgningen skal sendes til dmo@mpo.dk. Hold dig opdateret på mpo.dk eller tilmeld dig vores informations e-mail her.

Kontakt MPO

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at kontakte os pr e-mail eller telefon.