UNCLAIMED REPERTOIRE

Unclaimed Repertoire

MPO har fordelt størsteparten af rettighedsmidlerne fra tidligere år. Fordelingerne er blandt andet sket på baggrund af forskellige musik- og musikvideorapporter (DR, TV 2, Uptown, VH1, streaming). Rapporterne indeholder et mindre repertoire, hvor MPO endnu ikke har været i stand til at identificere rettighedshaverne, og dermed ikke har kunnet udbetale rettighedsmidlerne forbundet med dette forbrug.

Claim dine rettigheder
Alle musikproducenter opfordres til at gennemgå listerne med unclaimed repertoire. Rapporterne kan tilgås via MPO’s claimsystem mit.mpo.dk. Hvis ikke du allerede har adgang til mit.mpo, kan du få brugeradgang ved at skrive til Nanna Michelle Sundberg på nan@mpo.dk. Du kan også ansøge om medlemskab til MPO på hjemmesiden her.

Ufordelbare midler
Vi gør opmærksom på, at MPO ifølge lov om kollektiv forvaltning af ophavsret ikke fordeler vederlag til rettighedshavere, når der er gået 3 år fra udgangen af det regnskabsår, hvori det pågældende vederlag blev opkrævet. MPO gør dog alle nødvendige foranstaltninger for at identificere og lokalisere rettighedshaverne, men når dette ikke er muligt, klassificeres vederlagene som ufordelbare midler.

Download lister
Du kan downloade listerne med unclaimed repertoire. Hver liste er opdelt efter årstal og artist. Listerne opdateres løbende (seneste opdatering september 2019).