UNCLAIMED REPERTOIRE

Unclaimed Repertoire

MPO har fordelt størsteparten af rettighedsmidlerne fra tidligere år. Fordelingerne er blandt andet sket på baggrund af forskellige musik- og musikvideorapporter (DR, TV 2, Uptown, VH1, streaming). Rapporterne indeholder et mindre repertoire, hvor MPO endnu ikke har været i stand til at identificere rettighedshaverne, og dermed ikke har kunnet udbetale rettighedsmidlerne forbundet med dette forbrug.

MPO gør opmærksom på, at rapporterne tilgængelige på mit.mpo er bearbejdet. Bearbejdelsen er foretaget for så vidt muligt at rense listerne for rettighedsfri musik, tv-stationers egne udgivelser, ubrugelig data mv. Frasorteret data kan rekvireres ved henvendelse til MPO.

Claim dine rettigheder
Alle musikproducenter opfordres til at gennemgå listerne med unclaimed repertoire. Rapporterne kan tilgås via MPO’s claimsystem mit.mpo.dk. Hvis ikke du allerede har adgang til mit.mpo, kan du få brugeradgang ved at skrive til Morten Hjort på mht@mpo.dk. Du kan også ansøge om medlemskab til MPO på hjemmesiden her.

Radiospilletidsopgørelser
En andel af de Copydanmidler, som MPO udlodder, fordeles på baggrund af Gramex’ radiospilletidsopgørelser. I MPO har vi imidlertid kun adgang til at indhente spilletidsopgørelser for de producenter, der er medlem af MPO. Hvis du ikke er medlem og har modtaget radiospilletidsopgørelser fra Gramex, bedes du sende os din seneste radiospilletidsopgørelse fra Gramex, så du kan få din andel af midlerne, som du er berettiget til.

Ufordelbare midler
Vi gør opmærksom på, at MPO ifølge lov om kollektiv forvaltning af ophavsret ikke fordeler vederlag til rettighedshavere, når der er gået 3 år fra udgangen af det regnskabsår, hvori det pågældende vederlag blev opkrævet. MPO gør dog alle nødvendige foranstaltninger for at identificere og lokalisere rettighedshaverne, men når dette ikke er muligt, klassificeres vederlagene som ufordelbare midler.

Download lister
Du kan downloade listerne med unclaimed repertoire. Hver liste er opdelt efter årstal og artist. Listerne opdateres løbende (seneste opdatering marts 2023).

 

Claim your repertoire

MPO have not been able to identify all right holders and distribute all disbursements. Download the reports to identify, if your company has the rights to unclaimed repertoire. Please contact Morten Hjort at mht@mpo.dk if you wish to claim repertoire. If you are not a member of MPO and you have received a radio-airplay specification from Gramex Denmark, then please make sure to send the specification to us.

Konfliktløsningsprocedure

Hvis to eller flere musikproducenter claimer rettigheder til samme musiknummer eller musikvideo, vil claimingen gennemgå MPO’s konfliktløsningsprocedure.

MPO oplyser de berørte musikproducenter om konflikten og dennes karakter, og konflikten søges løst mellem de involverede parter. MPO kan ikke træffe en konfliktafgørelse.

Igangværende konflikter fremgår på mit.MPO under ‘Dispute’.