UKENDTE RETTIGHEDSHAVERE

Ukendte rettighedshavere

MPO har fordelt størsteparten af rettighedsmidlerne for 2017 og tidligere år. Fordelingerne er sket på baggrund af forskellige musik og musikvideorapporter (DR, TV 2, Uptown, VH1, streaming). Rapporterne indeholder et mindre repertoire, hvor MPO endnu ikke har været i stand til at identificere rettighedshaverne, og dermed ikke har kunnet udbetale rettighedsmidlerne forbundet med dette forbrug.

Claim dine rettigheder
Alle musikproducenter opfordres til at gennemgå rest-listerne med ukendt repertoire. Rapporterne kan tilgås via MPO’s claimsystem, mit.mpo.dk. Hvis ikke du allerede har adgang til mit.mpo, kan du få brugeradgang ved at skrive til Mikala Fritz på maf@mpo.dk. Du kan også ansøge om medlemskab til MPO på hjemmesiden her. Vi fordeler retransmissionsvederlag delvist på baggrund Gramex’ spilleopgørelser. Vi skal have adgang til dit selskabs spillelister (radio i 2017, tv og radio i 2016) for at fordele denne andel.

Ufordelbare midler
Vi gør opmærksom på, at lov om kollektiv forvaltning af ophavsret §16 stipulerer, at: ”Kan de beløb, der tilfalder rettighedshaverne, ikke fordeles senest 3 år fra udgangen af det regnskabsår, hvori de pågældende beløb blev opkrævet, og har kollektiv forvaltningsorganisationen truffet alle nødvendige foranstaltninger for at identificere og lokalisere rettighedshaverne, jf. stk. 2-6, skal beløbene klassificeres som ufordelbare midler.” (gældende fra lovens ikrafttrædelse 5. april 2016).