ANSØG OM STØTTE

MPO’s støtteordning

MPO modtager på musikproducenternes vegne en andel af det kollektive vederlag, der udbetales som kompensation for lovlig privatkopiering. En tredjedel af dette vederlag fordeles via MPO’s støtteordning. Det er muligt at søge støtte til følgende områder:

 

  • Produktion af musik
  • Udbredelse af indspillet musik i udlandet
  • Messedeltagelse
  • Andre projekter

Alle producenter og distributører, der producerer eller har eneret til at distribuere indspillet musik i Danmark, kan søge om støtte. Kriterierne for at modtage støtte er fastsat af bestyrelsen.

MPO’s underudvalg behandler ansøgninger halvårligt. Deadline for ansøgninger er henholdsvis den 31. januar og 30. september, hvorefter sekretariatet og et bestyrelsesudvalg vil læse alle ansøgninger igennem, inden bestyrelsen træffer beslutning om uddeling af støttemidler.

Støttemodtagere skal kunne dokumentere, at den udgift der er søgt om støtte til er afholdt.

Hvem kan søge om støtte?

Alle producenter og distributører, der producerer eller har eneret til at distribuere indspillet musik i Danmark, kan søge om støtte.

Kriterier og krav

Læs mere om kriterier og krav til ansøgninger om støtte herunder.

Aktuel ansøgningsrunde

Ansøgningsrunden for efteråret 2023 er nu lukket, efter at have haft ansøgningsfrist den 30. september 2023.

 

Tidligere tildelte ansøgninger

Se oversigt over tidligere tildelte ansøgninger herunder.

Ansøg om midler

Her kan du ansøge om midler. Bemærk at din ansøgning først er registreret, når du har modtaget en kopi af din ansøgning per mail. Bemærk også at det ikke længere er muligt at vedhæfte bilag, men at alt skal indtastes direkte i formularen.

Ansøgningsformularen består af 3 dele, som du med fordel kan forberede, inden du går i gang med at udfylde.

  • Kontaktoplysninger
  • Projektinformation (beskrivelse, formål, partnere, samarbejder og succeskriterier)
  • Budget (udgifter, beløb der ansøges om og andre støttemidler. Samtlige budgetposter skal være beskrevet i den uddybede projektbeskrivelse for at kunne komme i betragtning)

 

Ansøgningsformular

Ansøgningsperioden for efteråret 2023 er nu afsluttet.

Dokumentation af udgift

Har du modtaget støttemidler fra MPO, er det et krav, du kan dokumentere, at udgiften er afholdt.

Du skal uploade dokumentationen for de afholdte udgifter via formularen. Dokumentationen skal samles i ét dokument med et overblik over de afholdte udgifter og kopier af bilag.

Dokumentationen skal som udgangspunkt fremsendes senest tre måneder efter projektets afslutning / arrangementets afholdelse men varierer afhængig af støtteområde. Se de konkrete tidsfrister og krav i kriterierne ovenfor.

Upload af dokumentation