OM MPO

Hvad laver MPO?

MPO er musikproducenternes forvaltningsorganisation. Vi forvalter musikproducenternes rettigheder. Det gør vi ved at indhente vederlag på vegne af producenterne. Vi gør det ved at sikre, at vederlagene hurtigt bliver udbetalt til producenterne.

MPO udbetaler midler til rettighedshavere baseret på direkte aftaler med musikaftagere som DR og TV 2. Vi administrerer og udbetaler også vederlag, som vi modtager via aftaler i Copydan om retransmission af radio- og tv-kanaler og brug af producentrettigheder i undervisning og i DR’s arkivmaterialer. Vi varetager også administrationen og fordelingen af de kollektive vederlag, der modtages som kompensation for lovlig privatkopiering. Det sker gennem en støtteordning, som alle danske musikproducenter kan søge om midler fra.

MPO er en non-profit medlemsorganisation, som forvalter rettigheder på vegne af både vores medlemmer og andre musikproducenter. Det er afgørende for os, at forvaltningen foregår med højest mulige effektivitet og transparens. Vi er samtidig overbeviste om, at vi bliver bedre til vores arbejde af at lytte. Derfor vægter vi dialogen med både producenter og aftagere af musikken højt.

I MPO tager vi altid højde for den aktuelle virkelighed og arbejder koncentreret for at udvikle og forbedre fordelingsprincipper og systemer til behandlingen af de store mængder af data, der danner grundlag for fordeling af vederlagene. Særligt vores claimsystem mit.mpo, hvor musikproducenter kan angive hvilket repertoire, de har rettighederne til, er med til at sikre, at MPO fordeler rettighedsmidlerne korrekt, effektivt og transparent.

MPO er godkendt af Kulturministeriet i henhold til ophavsretslovens § 50, stk. 4, jf. § 50, stk. 2.

Værdier

Vi er transparente

Som forvaltningsorganisation prioriterer vi at skabe gennemsigtighed i alt, hvad vi foretager os. Vi vil gerne gøre det let at forstå de pengestrømme, der flyder igennem foreningen.

Vi er lyttende

Det er vigtigt for os at indgå i dialog med rettighedshavere, medlemmer og samarbejdspartnere, da vi i fællesskab skaber en stærk og effektiv forening.

Vi er ambitiøse

Vi har fokus på effektivisering og optimering, så vi sikrer størst mulig værdi for rettighedshaverne. Vi arbejder kontinuerligt på at forbedre vores interne processer, så vi kan forvalte vores medlemmers interesser bedst.

Vi er udviklingsorienterede

Vi afsøger nye effektive digitale værktøjer for at øge musikproducenternes indtægtsstrømme, lette claimprocessen, fremme hastigheden og nøjagtigheden i udlodninger samt for at minimere administrationsomkostningerne.

Bestyrelsen

Søren Krogh Thompson (Bestyrelsesleder)

General Manager, Playground Music

Kristoffer Rom

Grundlægger, Tambourhinoceros

Julie Findlay

Legal & Business Affairs Manager, Warner Music

Laura Littauer

Director, Sundance Music

Morten Ingholt

Financial Director, Universal Music

Henrik Daldorph

Direktør, Sony Music

Aftaler om brug af musik

MPO arbejder intensivt med licensering. For hvis det er nemt at indgå aftaler om brug af musik, når musikken ud til flere danskere. Det skaber værdi både for musikglade danskere, musiktjenester og producenter. Derfor afsøger MPO med licenseringsarbejdet hele tiden nye muligheder for at indgå kollektive aftaler, som giver mening for aftagerleddet og samtidig styrker musikproducenternes forretningsmæssige fundament.

Foruden en licenseringsaftale med MPO, vil der typisk også skulle indgås en aftale med Koda, som dækker komponisternes og sangskrivernes rettigheder til den ønskede musik.

Anden brug af musik

Musik i radio

Radiostationer der gerne vil udsende musik, skal lave en aftale med de udøvende kunstneres og musikproducenternes fællesorganisation Gramex.

Musik i TV-produktioner

Producenter der laver indhold til TV, skal lave individuelle aftaler med musikproducenterne om brug af musik. Det gælder dog ikke for DR’s og TV 2’s egenproducerede materiale.

Musik i det offentlige rum

For at anvende musik på den lokale cafe, arbejdspladsen og offentlige steder, skal man henvende sig til Koda, der i samarbejde med Gramex indgår aftaler på vegne af musikproducenter.​

Persondatapolitik

I nedenstående redegøres for, hvordan MPO.dk anvender de personoplysninger, du efterlader, når du besøger sitet. Generelt skal du som internetbruger være opmærksom på, at du efterlader dig elektroniske spor, som giver andre mulighed for at følge din færden på internettet.

Brugen af cookies
En cookie er en passiv fil, der ikke kan sprede hverken computervirus eller andre skadelige programmer. På MPO.dk anvendes primært cookies til at udarbejde statistik på baggrund af aktiviteten på hjemmesiden med det formål at forbedre opbygningen af hjemmesiden. På MPO.dk bruger vi Google Analytics til at analysere, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. De oplysninger, som cookien indsamler om din brug (trafikdata, herunder IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere i USA. Google kan videregive oplysningerne til tredjemand, hvis loven kræver det, eller hvis tredjemand behandler oplysninger på Googles vegne.

Med Google Analytics indsamler vi data på baggrund af to typer cookies:

  • Persistent cookies: Disse viser, om brugeren er tilbagevendende, hvor brugeren kommer fra, hvilken søgemaskine, der anvendes, keywords osv.
  • Sessionscookies: Disse bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på sitet. Sessionscookies udløber efter hver session – det vil sige, når du lukker din fane eller browser.

Google Analytics sammenkører ikke brugerens IP-adresse med andre oplysninger, som Google ligger inde med.

Du kan læse mere om Google Analytics cookies her.

Sådan sletter du cookies
Du kan til hver en tid slette cookies fra din computer. Måden, hvorpå du sletter dine cookies, afhænger af, hvilken browser, du benytter. Her er vejledninger til at slette cookies på de mest benyttede browsere:

Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari
Microsoft Internet Explorer

Indsamling af personoplysninger i forbindelse med ansøgning om MPO-medlemskab
Ved ansøgning om MPO-medlemskab, bedes ansøger oplyse selskabets oplysninger. Disse registreres og gemmes elektronisk samt udskrives med henblik på arkivering.