BRUG AF MUSIK

Aftaleområder

Musikvideoer på TV

For at bruge musikvideoer på TV skal man lave en aftale med musikproducenterne. I MPO indgår vi på vegne af vores medlemmer kollektive aftaler om brug og visning af musikvideoer på TV, hvorefter vi opkræver og fordeler midlerne til rettighedshaverne. En aftale med MPO sikrer, at brugen af musikvideoer er lovlig, og at betalingen for det faktiske forbrug sker til de korrekte rettighedshavere. En aftale med MPO giver dog ikke adgang til et katalog af musikvideoer. Dem kan man skaffe ved at indgå en aftale direkte med producenten bag.

 

Musik på hjemmesider

Flere og flere bruger musik og musikvideoer på hjemmesider og andre digitale platforme. I MPO indgår vi aftaler om brug af musik og musikvideoer på hjemmesider, hvor brugeren selv kan vælge indhold (on demand). Fx har vi aftaler med TV 2 og DR om musik og musikvideoer på deres hjemmesider. Vil man modsat gerne give brugeren adgang til indhold, der minder om radio, hvor brugeren ikke har mulighed for selv at vælge indhold, skal man lave en aftale med Gramex.

B2B-streaming

Det er ikke tilladt at anvende sit private streamingabonnement, når man afspiller musik i en erhvervsmæssig sammenhæng. Det kræver nemlig et særlig erhvervs-abonnement. MPO indgår på vegne af sine medlemmer aftaler med streamingtjenester om B2B-streaming, således at tjenesterne har mulighed for at tilbyde virksomheder lovligt at streame musik til erhvervsbrug. MPO indgår derimod ikke aftaler for B2C-streaming, da musikproducenterne individuelt laver sådanne aftaler med streamingtjenester.

 

Nye områder

Hvis det er nemt at indgå aftaler om brug af musik, når musikken ud til flere danskere. Det skaber både værdi for musikglade danskere, musiktjenester og producenter. Derfor afsøger vi i MPO hele tiden nye muligheder for at indgå kollektive aftaler, som giver mening for aftagerleddet og samtidig styrker musikproducenternes forretningsmæssige fundament. Derfor er man naturligvis altid velkommen til at henvende sig for at afsøge muligheden for en kollektiv aftale.

Aftale med MPO

I MPO forvalter vi musikproducenters rettigheder ved at indgå kollektive aftaler. Vi indgår aftaler på vegne af vores medlemmer, som repræsenterer langt størstedelen af indspillet musik i Danmark.

En aftale med MPO sikrer mulighed for at anvende musik og musikvideoer på lovlig vis. MPO giver nemlig en licens til konkret anvendelse af musik og musikvideoer. MPO har fx indgået aftale med Copydan, DK4, DR, JukeIT, TV 2, Uptown og VH1.

MPO kan dog ikke give adgang til et katalog af musik og musikvideoer, og derfor skal man selv sikre adgang til en lovlig kopi af det materiale, som skal bruges. Det kan skaffes ved at tage direkte kontakt til musikproducenterne.

Kontakt os for at høre mere om muligheden for en kollektiv aftale om brug af musik og musikvideoer.

 

Anden brug af musik

Musik i radio

Radiostationer der gerne vil udsende musik, skal lave en aftale med de udøvende kunstneres og musikproducenternes fællesorganisation Gramex.

Musik i TV-produktioner

Producenter der laver indhold til TV, skal lave individuelle aftaler med musikproducenterne om brug af musik. Det gælder dog ikke for DR’s og TV 2’s egenproducerede materiale.

Musik i det offentlige rum

For at anvende musik på arbejdspladsen, den lokale cafe eller andre offentlige steder, skal man henvende sig til Koda, der her indgår aftaler på vegne af musikproducenter.